pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  2

propojování na L1, L2 a L3 • na fyzické vrstvě (L1) – propojují se jednotlivé uzly • nebo celé segmenty (skupiny uzlů) – propojuje se pomocí opakovačů (repeater), ev. odbočkami na „drátě“ – výsledkem propojení jsou segmenty • na linkové vrstvě (L2) – propojují se jednotlivé segmenty – propojuje se pomocí mostů (bridge) či přepínačů (switch) – výsledkem propojení je síť • na síťové vrstvě (L3) – propojují se jednotlivé sítě – propojuje se pomocí směrovačů (router) – výsledkem propojení je soustava propojených sítí (         internetwork, internet)