pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  19

VLAN trunking, směrování mezi VLAN • sítě VLAN se mohou „rozkládat“ i přes více přepínačů – pak je ale mezi nimi nutný tzv. VLAN trunking • řešení, kdy 1 spoj mezi více přepínači přenáší provoz, který spadá do více různých VLAN – a nedochází k „promíchání“ provozu od různých VLAN • sítě VLAN mohou „procházet“ i skrze směrovače (či L3 přepínače, ….) – směrovače ale musí takovéto řešení (sítě VLAN) podporovat • pro směrování mezi různými sítěmi VLAN je nutný směrovač (L3 přepínač) – který může vystačit i s jedním rozhraním • skrze které dokáže předávat