pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  18

lokální a end-to-end VLAN • existuje více variant sítí VLAN – které se liší hlavně svým účelem a cílem • ale hranice mezi nimi nejsou příliš ostré (jednoznačné) • lokální VLAN – spojuje (řadí do jedné sítě) „geograficky blízké“ uzly • hlavním cílem je minimalizovat velikost broadcast domény • typicky v dosahu jediného (L2) přepínače, nebo (malé) skupiny přepínačů) – uzly v lokální VLAN síti nemusí mít „společné zájmy“ • a nemusí generovat více „lokálního“ provozu než „vnějšího“ – spíše zde platí pravidlo 20:80 • jen 20% provozu je lokální • end-to-end VLAN – spojuje (řadí do jedné sítě) „geograficky rozptýlené uzly“ • sdružuje uživatele se stejnými právy/zájmy/chováním/zařazením – mohou být i „daleko od sebe“ • např.: „všichni studenti na univ.  kampusu“ – dělá se hlavně kvůli snadné správě uživatelů a nastavení přístupových práv • rozložení provozu pro tyto sítě VLAN může být jakékoli – 80:20, stejně jako 20:80