pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  17

sítě VLAN (Virtual LAN) • VLAN (Virtual LAN) je řešení pro situaci: – kdy je potřeba členit uzly do sítí nezávisle na jejich fyzickém umístění • ale podle logických kritérií (příslušnost ke skupině/kategorii uživatelů, přístupová práva, používané služby a servery, ….) – je třeba „řídit“ velikost broadcast domén (aby se příliš nerozrůstaly) • situace bez sítí LAN – uzly musí být zařazovány do sítí podle toho, kde jsou fyzicky umístěny • „kam od nich vede kabeláž“ – ke kterému přepínači a směrovači – fyzické umístění nemusí korespondovat s logickými kritérii !!! • princip virtuální sítě (VLAN) – již neplatí, že: to, co je propojeno na linkové vrstvě (L2), je jednou sítí – místo toho: • přepínač (podporující VLAN) může propojovat uzly, „patřící“ do různých sítí – a tím i do různých broadcast domén