pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  16

směrovače vs. L3 přepínače • L3 switch je určen pro „propojení“ – v rámci homogenního prostředí • hlavně: pro vzájemné propojení jednotlivých (L3) sítí v rámci LAN či MAN – kde “panují stejné poměry“ • kde jsou používány stejné přenosové technologie • na L2:  jen Ethernet – kde se pracuje s malými objemy směrovacích informací • které se tak často nemění – umožňuje zmenšit broadcast domény • bez ztráty propustnosti, kterou by přineslonasazení klasických směrovačů • směrovač je určen pro „přechod“ – pro přechod mezi různými prostředími • hlavně: pro napojení sítí „menších“ sítí (sítíLAN, ev. MAN) na „velké“ sítě (WAN) – kde je kladen důraz na přizpůsobení, logické oddělení, správné rozhodování, … • kde se pracuje s většími objemy informací, různými protokoly (i směrovacími), …. – umožňuje „napojení na jiné sítě“