pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  14

pravidlo 20:80 • s nástupem Internetu a cloud computingu se poměry obrátily – z pravidla 80:20 se stalo pravidlo 20:80 • většina provozu směřuje „ven ze sítě“ (80%),  a jen malá část zůstává „uvnitř sítě“ (20%) • důsledek – významně rostou požadavky na celkovou propustnost směrovačů • aby zvládaly výrazně větší datové toky, které skrze ně prochází • možná řešení: – použití L3 přepínačů (L3 switch) • které mají větší propustnost anejsou úzkým hrdlem • zjednodušeně: – mají stejnou propustnost jako (L2) přepínače – (logicky) fungují jako směrovače – nasazení sítí VLAN • cíl: udržet propojení na linkové vrstvě (L2) • ale: zmenšit broadcast domény – lze realizovat „na menší vzdálenosti“ • pro „místní“ provoz • tam, kde vše (je) může být propojeno pomocí přepínačů