pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  13

předpoklady pravidla 80:20 • podle pravidla 80:20 se seskupovaly uzly do sítí – pracovní stanice uživatelů, kteří používali stejné služby, se zapojovaly do stejné sítě – spolu se servery, které tyto služby poskytovaly • předpoklad: uživatelé budou pracovat hlavně s těmito servery – 80% procent provozu směřuje k těmto serverům • má to smysl / jde to dělat takto: – pokud jsou všechny uzly fyzicky umístěny „vhodně blízko sebe“ • v dosahu opakovačů nebo přepínačů – a naopak zde nejsou „jiné“ uzly • které by používaly jiné služby, a měly by patřit do jiných sítí – pokud tento předpoklad není splněn • dá se to řešit pomocí sítí VLAN – kde rozdělení do sítí není závislé na fyzickém umístění – pokud uživatelé v maximální míře používají „vlastní“ služby • příslušné servery se nachází ve stejné síti – pokud uživatelé v minimální míře používají „cizí“ služby • servery, které tyto služby poskytují, se nachází v jiných sítích • pokud tyto předpoklady nejsou splněny, roste zátěž směrovačů – objem provozu skrze směrovače