pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  11

jak členit sítě a jejich soustavy? • neexistuje žádný jednoznačný návod na to, jak postupovat – pouze určitá doporučení • která se ale s postupem času vyvíjí – kvůli tomu, jak se mění chování uživatelů, i charakter jimi využívaných služeb a způsob jejich fungování • příklady doporučení (když jde o …… ): – rychlost, propustnost, kapacitu • vhodné řešení: na L2 – pomáhá segmentace • rozdělování na co nejmenší segmenty • podle generovaných datových toků – propojování segmentů pomocí přepínačů • nevýhody a nebezpečí: – vznikají „příliš velké“ ploché sítě • jde o velké broadcast domény •každý jednotlivý broadcast „spotřebuje“      hodně kapacity • mohou být problémy s přidělováním adres – obtížné zajištění ochrany a práv/oprávnění • kam kdo smí přistupovat ….. • jaký provoz je přípustný a jaký nikoli – ………….. – přístupová práva, ochranu, bezpečnost • vhodné řešení: na L3 – vhodné je členění do různých sítí • podle práv, zabezpečení atd. • tak, aby sítě byly homogenní •co do práv/zabezpečení svých uzlů – a jejich propojování pomocí směrovačů • plus aplikace firewallů • nevýhody a nebezpečí: – vyšší nároky na propustnost směrovačů • nedosahují propustnosti přepínačů •jsou optimalizovány spíše na „logiku“            (v rámci směrování) – vyšší celková složitost • složitější soustava vzájemně propojených sítí