pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  10

jak členit sítě a jejich soustavy? • důležitá otázka: • když máme větší počty uzlů – pracovních stanic, serverů, periferií atd. – na jaké (menší celky/skupiny) je rozdělit? • na jaké sítě, do jakých segmentů? – jak tyto celky/skupiny vzájemně propojit? • na jaké vrstvě? • pomocí jakých aktivních prvků? • faktory, na kterých záleží • pro rozhodování o odpovědích – co a jak dělají uživatelé? • jaké služby využívají ? – email, web, …… • jaké používají aplikace? – jak tyto aplikace fungují? • s kým/čím komunikují – s jakými servery, kde se nachází – jaké jsou požadavky na přístup, ochranu a bezpečnost • kdo kam smí a kam nesmí ……. • jaký provoz je přípustný a jaký nikoli • jaká jsou nebezpečí a hrozby – ……………….