pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  7

souborová úložiště „v cloudu“ • jde o službu, kterou někdo poskytuje (obecně za úplatu) – poskytovatel se snaží minimalizovat své náklady • skrze „economy of scale“: používá technické řešení „ve velkém“ (disková pole, farmy, ….) – důsledek: na jednom zařízení jsou umístěna data od více uživatelů, oddělená jen „logicky“ • skrze volbu nejvýhodnějšího umístění pro svůj HW – z hlediska dostupnosti konektivity,  dostupnosti a ceny energií, možností chlazení, ….. – fyzické dostupnosti, dostupnosti a ceny pracovní síly,  fyzické bezpečnosti (záplavy, …..) • technická realizace je možná díky: – virtualizaci  „úložného prostoru“ • jednoduché a relativně „staré“ řešení – použité již u modelu file server/pracovní stanice – technikám „mapování“ vzdálených file systémů do místních • opět jednoduché a relativně „staré“ řešení – zavedené již pro potřeby sdílení souborů – kapacitě  (přenosové rychlosti  a latenci) sítí WAN • někdy (mnohdy) nemusí být dostatečná – řeší se „transparentně“: lokální cache, synchronizace • pokud je kapacita úložiště „v cloudu“ menší než kapacita místního disku – jinak, např. explicitním stahováním • pokud je kapacita úložiště „v cloudu“ větší, než místní