pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  4

vymezení cloud computing-u • dílčí aspekty/pohledy na cloud computing: – umožňuje dělat věci jinak, než se dělaly dříve, například: • uchovávání dat – dříve: mám svá data „u sebe“ – nyní: mám svá data „v cloudu“ • používání aplikací – dříve: aplikace si kupuji – nyní: aplikace pouze používám • práce se zdroji (SW, HW, infrastruktura) – dříve: zdroje si kupuji, starám se o ně – nyní: zdroje si pronajímám a používám • ……. – umožňuje dělat věci, které dříve nebyly možné (nebo se nevyplatily) • mít přístup ke svým zdrojům (aplikacím, datům, …)  odevšad – geograficky: z libovolných lokalit – z libovolného zařízení • měnit rozsah využívaných zdrojů – libovolně přidávat/ubírat • mohu „dosáhnout“ na takové zdroje, které by jinak byly příliš drahé – třeba používat úzce specializované aplikace • nemusím nést investiční riziko – neinvestuji, pouze používám • ……… – umožňuje dělat věci efektivněji než dříve • vše může být levnější – díky „dělání věcí ve velkém“, výběru nejefektivnějších řešení,  nejvýhodnějších lokalit, …. – díky vyšší míře centralizace (je snazší správa, údržba, ….) • mohu se soustředit na svůj „hlavní byznys“ a ostatní si nechat zajistit (outsourcing) – mohu využívat know-how jiných (a lépe rozvíjet svůj vlastní know-how)