pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  34

outsourcing vs. cloud computing • outsourcing: – je řešení na principu „svěřím to někomu jinému, kdo to bude dělat za mne“ • outsourcing může být aplikován i na IT – například: firma „outsourcuje“ provoz svých informačních systémů • může, ale nemusí být nadále vlastníkem samotných informačních systémů • jejich HW a SW – jde o řešení typu 1:1, šité na míru konkrétnímu zákazníkovi • 1 poskytovatel služby (outsourcingu) • 1 zákazník/klient – obvyklý postup: • zákazník má vybudované své řešení • následně hledá někoho, kdo jeho řešení převezme (do outsourcingu) – poskytovatel outsourcingu přebírá řešení svého zákazníka, nebo si vytváří své vlastní • ale již podle konkrétních potřeb zákazníka • cloud computing (?aaS) – jde o  řešení typu 1:N • 1 poskytovatel služby • N zákazníků/klientů – obvyklý postup: • poskytovatel nejprve vybuduje své řešení – podle potřeb, které očekává u svých budoucích zákazníků • následně nabízí své řešení potenciálním zákazníkům – někteří se rozhodnou ji využít, jiní nikoli