pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  33

cloud-based vs. on-premises • řešení „cloud-based“ – zdroje jsou umístěny „v cloudu“ • „někde v síti“, kde je to právě nejvýhodnější – po stránce nákladů na energie, dostupné konektivity, fyzických dispozic, bezpečnosti, ….. • obvykle: spíše někde daleko, než blízko – ale uživatele (až na výjimky) nemusí jejich umístění zajímat • naopak: pokud by poskytovateli diktovali, kde mají/musí  být jeho zdroje fyzicky umístěny, měl by s tím vyšší náklady a cena pro zákazníka by byla vyšší – výjimka se týká osobních údajů • u osobních údajů záleží na jejich umístění, kvůli právní ochraně osobních údajů • v EU je ochrana osobních údajů (v zásadě) harmonizována, v rámci EU mohou být osobní údaje umístěny kdekoli • ale jejich umístění mimo EU by již mělo podléhat individuálnímu souhlasu ÚOOÚ • alternativa: řešení „on-premises“ – zdroje jsou umístěny „u zákazníka“ • anglicky: on customer’s  premises – v jeho prostorech, budovách, areálech • na jeho náklady – typické pro řešení: • která vůbec nevychází z principů cloud-computingu – třeba původní „desktop“ model • vše je přímo na uživatelských počítačích • která využívají privátní cloud – zákazník má svůj privátní cloud „usebe“