pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  32

privátní vs. veřejný cloud • řešení na bázi cloud computingu se může opírat o existenci: – veřejného cloudu • zdroje  „v cloudu“ patří poskytovateli – který typicky poskytuje svá řešení vpodobě  služby • DaaS, SaaS, PaaS, případně IaaS – poskytovatel si sám rozhoduje, kde budou jeho zdroje („v cloudu“) fyzicky umístěny • obvykle: „někde daleko“, v síti •třeba i mimo EU (kdekoli na světě) • poskytované služby využívá někdo jiný – více zákazníků/klientů – ale: podobu a vlastnosti celého řešení má v rukou poskytovatel • v cloudu jsou současně umístěna data více zákazníků – a jsou oddělena „logicky“, nikoli fyzicky • využívá se efekt „economy of scale“ – náklady se rozkládají mezi více zákazníků – privátního cloudu • zdroje v cloudu patří tomu, kdo je využívá – obvykle jde o vlastní řešení • zdroje jsou umístěny ve vlastní síti •„někde blízko“, ale není podmínkou …. – vlastník je současně i uživatelem • protože je pro něj „cloud-ové“ řešení výhodné • vlastník/uživatel má vše „ve své moci“ – třeba i pokud jde o bezpečnost • ale může si nechávat spravovat externě • vhodné řešení jen pro větší firmy – komunitního cloudu • provozuje si pro sebe určitá komunita – se společnými požadavky a zájmy – hybridního cloudu • spojení více (různých) cloudů – privátních, veřejných, komunitních