pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  29

VDI vs. DaaS • virtualizovat lze i „pracovní plochu“ (desktop) – jde vlastně o (virtuální) platformu, určenou pro práci běžného (např. kancelářského) uživatele • virtuální počítač s operačním systémem a běžnými aplikacemi (např. kancelářským balíkem) • v praxi může být realizováno 2 různými způsoby: – VDI: Virtual Desktop Infrastructure • řešení „vlastními silami“ – virtuální desktopy jsou umístěny (hostovány) na vlastních serverech • ev. v privátním cloudu – pořízení, instalace, správa, aktualizace atd. jsou na uživateli (organizaci) • uživatel = provozovatel = správce • nejde o formu služby – DaaS: Desktop as a Service • řešení „jako služba“ – virtuální desktopy jsou umístěny „v cloudu“ • u poskytovatele služby • uživatel pouze používá službu – a to na dálku – o fungování se plně stará poskytovatel • výhoda: – hlavní výhodou je centralizovaný charakter řešení  a snadná údržba a správa • vše se dělá z jednoho místa, pro všechny uživatele společně