pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  24

utility computing • spíše obchodní než výpočetní model – pojmenovaný kvůli paralele se službami, které poskytují utility • utilitami jsou například vodárny, plynárny, elektrárny …. • jejich klienti konzumují podle potřeby – „otočí kohoutkem“ a natočí si tolik vody, kolik potřebují – platí podle skutečně odebraného množství vody • vodné a stočné – nemusí investovat do budování infrastruktury • do vodáren, potrubí, rozvodů vody, čističek ……. • utility computing – je stejný koncept  („jako u utilit“), přenesený na konzumaci výpočetních zdrojů • je možný díky virtualizaci – týká se zdrojů, jako je výpočetní výkon, paměť, disky, úložiště, přenosová kapacita, …….. – umožňuje libovolně zvětšovat a zmenšovat využívané (virtualizované) zdroje • „otočit kohoutkem“ ….. – umožňuje využívat (virtualizované) zdroje na libovolně dlouhou či krátkou dobu • zákazník/uživatel nemusí nic budovat, do ničeho investovat – může rovnou používat • jde o jeden z hlavních pilířů cloud computingu – kde je stejný princip („jako u utilit“) používán na všechny poskytované  služby !!