pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  15

ASP a SaaS • „software jako služba“ je spíše obchodní model (než výpočetní model) • 1. vlna: kolem roku 2000/2001 – jako koncept označovaný zkratkou  ASP • od toho, že poskytovatel „SW jako služby“ byl Application Service Provider – obvykle nabízel k využití „cizí“ aplikace • od nějakého jiného výrobce – do celého konceptu byly vkládány velké naděje • ale poněkud předběhl svou dobu – ještě nebyly k dispozici takové možnosti virtualizace, jako dnes – ještě nebyly dostupné možnosti (snadné a plnohodnotné) práce na dálku • aplikace, nabízené jako služba, fungovaly v modelu klient/server, nebo to byly jednoduché webové aplikace – kolem roku 2004 tato první vlna zájmu o„SW jako službu“ opadá • 2. vlna: začíná kolem roku 2010 • s příchodem cloud computingu – jako koncept, označovaný zkratkou  SaaS: Software as a Service • poskytovatel služby SaaS obvykle nabízí možnost využití svého vlastního SW – skrze možnosti práce na dálku • skrze server-based computing • ve formě webové/RIA aplikace • ………. – příklady SaaS služeb: • Google Drive (Docs, Sheets, …) – poskytuje Google, zdarma • Google Apps – poskytuje Google, placené • MS Office 365 – poskytuje Microsoft, placené • iCloud  (MobileMe) – poskytuje Apple, zdarma