pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  10

hostingové služby • obecně: – služby, které umožňují „někde“ soustředit zdroje, a odsud je také používat • „někde“ = (obvykle) v cloudu – není nutné vědět kde přesně, to si volí poskytovatel (hostingové) služby • určitá podobnost s modelem host/terminál – zde všechny zdroje „hostil“ konkrétní hostitelský počítač (host), nikoli „cloud“ • varianty hostingu (hostingových služeb) – file hosting • zdroje jsou soubory – fakticky jde o souborová úložiště, viz předchozí slidy – web hosting • zdroje jsou webové stránky – služba poskytuje možnost uložení webových stránek na serverech poskytovatele služby – server  hosting • zdroje  jsou celé servery – služba spočívá v pronájmu celých serverů, patřících poskytovateli služby – aplikační  hosting • zdroje jsou aplikace – služba spočívá v možnosti provozovat vlastní aplikace na serverech poskytovatele služby – server  housing – možnost umístit vlastní server do prostor poskytovatele služby