pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  9

model „desktop PC“ • vývoj v oblasti HW: – počítače se stále zmenšovaly, zlevňovaly, rostl jejich výkon • velké sálové (střediskové) počítače (angl: mainframe) nahradily minipočítače – ale výpočetní model zůstával stále stejný: host/terminál • vše bylo centralizované („na jedné hromadě“) – na hostitelském počítači • zatímco terminály neměly žádnou vlastní výpočetní kapacitu – byla to jen pasivní V/V zařízení • stále se nevyplatilo (bylo příliš drahé) dát každému jeho vlastní počítač – přestože to uživatelé chtěli – teprve s postupem času (80. léta 20. století) se cena počítačů snížila natolik, že bylo možné dát každému počítač k jeho výhradnímu použití • jako osobní počítač (Personal Computer, PC), na jeho stůl (desktop) • dochází ke změně výpočetního modelu – aplikace i data se stěhují • „z centra“ (z hostitelského počítače) • přímo k uživateli (na jeho osobní počítač) – aplikace běží (a zpracovávají svá data) • na uživatelově osobním počítači • aplikace si mohou myslet, že mají celý počítač jen pro sebe – mohou přistupovat přímo k paměti, ke všem periferiím,… – mohou např. zapisovat přímo do VideoRAM