pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  7

vlastnosti modelu host/terminál • vše je „na jedné hromadě“ – všechny aplikace (úlohy) běží na hostitelském počítači • systémové úlohy, i úlohy všech uživatelů – data se zpracovávají v místě, kde se nachází • nedochází k přenosům velkých objemů dat • mezi hostitelským počítačem a terminály se přenáší pouze: – výstupy na obrazovku uživatele • nikoli rastrová (bit-mapová) data grafického režimu, alejen kódy alfanumerických znaků – vstupy z uživatelovy klávesnice • jen kódy znaků, ještě žádná myš, trackball apod. • terminály mohou být umístěny vrůzné vzdálenosti – blízko (místní, lokální terminály) – daleko (vzdálené terminály) – ...... (kdekoli v síti) – mohou být „skutečné“ i emulované • výhody: – správa je jednodušší • vše stačí provést jen 1x, sdopadem na všechny uživatele – objem dat, přenášený mezi hostem a terminály, je malý • nároky na přenosovou síť jsou malé – mohlo to fungovat ivdobě, kdy sítě měly ještě nízké kapacity • terminály mohou být umístěné i ve velké vzdálenosti – terminál nemusí být „skutečný“ (jednoúčelový) • může být emulovaný – je to aplikace, běžící na běžném počítači