pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  5

model host/terminál • dávkové zpracování neumožňovalo přímý kontakt s aplikacemi – proto, že neexistovaly terminály (uživatelská pracoviště) • také proto, že HW byl málo výkonný, neexistoval  SW umožňující současný běh více úloh • změna nastala až když: – byly dostupné terminály – byl výkonnější HW – SW umožňoval sdílení času • současný běh více úloh („patřících“ různým uživatelům) – fakticky jde o jejich rychlé střídání, vytvářející iluzi současného běhu • nový model: host/terminál – host (hostitelský počítač) • je „hostitelem“ zdrojů: dat a aplikací, paměti a CPU, periferií atd. – na host-u běží aplikace v režimu sdílení času (time sharing) – své výstupy posílají na terminál, z terminálu získávají své vstupy – terminál • je jednoduché vstupně/výstupní zařízení – například kombinace klávesnice a tiskárny, nebo – kombinace klávesnice a obrazovkového displeje • obvykle je více terminálů propojeno do terminálové sítě