pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  37

příklady: MS Terminal Services • na modelu Server-Based Computing  funguje (například): – Terminal Services společnosti Microsoft • 1997: Microsoft koupil licenci od Citrixu a zakomponoval ji do Windows NT 4.0 – 1998: výsledkem je aplikační server MS Terminal Server Edition (code name Hydra) • jako samostatný produkt – později: funkce aplikačního serveru (MS Terminal Services) zabudovány do „standardních“ serverů Windows • do MS Windows Server 2000, do Windows Server 2003 – Remote Desktop  Services (RDS) společnosti Microsoft • 2009: vznikly přejmenováním z Terminal Services v MS Windows Server 2008 – součástí je např. Připojení ke vzdálené ploše • klient je standardní součástí všech Windows • server je součástí vyšších verzí Windows • např. Windows 7 Ultimate a vyšších