pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  36

příklady: X-Window, XenApp • na modelu Server-Based Computing  fungují (například): – systém X-Window (X11, X) • starší řešení ze světa Unixu, prezentované jako řešení klient/server – s „obrácenou“ terminologii: • aplikace běží na klientovi • pracovní stanice uživatele je serverem: • poskytuje aplikaci službu, spočívající v zobrazování • v generování grafických (rastrových) dat, přímo na uživatelském zařízení – systém WinFrame (MetaFrame, dnes XenApp) společnosti Citrix, 1995 • původně: upravený server Windows NT 3.51, funguje jako aplikační server – pro více uživatelů současně • mohou na něm provozovat běžné aplikace pro Windows – grafický subsystém přenesen na terminál • zde musí být instalována potřebná podpora • WinFrame  klient (ICA klient,  Online plugin, Citrix Receiver , XenApp plugin) – pro komunikaci mezi aplikačním serverem a terminálem slouží protokol ICA • ICA: Independent Computing Architecture • jde o příkazy k vykreslování, které klient na terminálu provádí