pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  35

Server-Based Computing • problém modelu Server-based computing: – plně grafická (rastrová, bitmap-ová) data, generovaná aplikací (běžící na aplikačním serveru) jsou stále moc velká • než aby bylo únosné je přenášet po síti (do koncového zařízení uživatele) • řešení: – ke generování (rastrových) grafických dat dochází až na koncovém zařízení uživatele • a od aplikace přichází pouze příkazy typu „vykresli okno velikosti XY na souřadnicích AB“ – pokud jsou tyto příkazy vhodně navrženy, může být objem přenášených dat minimální • kromě potřeby přenosu rastrové grafiky, kde tento přístup selhává • představa: grafický subsystém operačního systému se „vyřízne“ a přenese do terminálu – kde teprve generuje svá data • důsledek: – na terminálu musí být instalována potřebná podpora • pro vykreslování v grafice – jakýsi „klient“ – také (aplikační) server musí být upraven • aby negeneroval grafická data, ale posílal terminálu příkazy