pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  34

Server-Based Computing • samostatný výpočetní model – lze chápat též jako dílčí variantu modelu „Network-centric computing“ • podstata: – celá aplikace běží v síti, na vhodném serveru • na tzv. aplikačním serveru  (obdoba hostitelského počítače) – který jako svou službu poskytuje možnost provozování aplikací – koncové zařízení (u uživatele) se chová jako terminál • jsou k němu přenášeny pouze: – výstupy aplikace • ale již v plné (rastrové) grafice, lze mít plně grafické GUI – vstupy od uživatele • stisky kláves, pohyby myší • výhody: – vše je maximálně centralizované • významně nižší náklady na údržbu a správu – malé nároky na koncové zařízení • není nutná velká výpočetní kapacita – může jít například o mobilní telefon, tablet, PDA, netbook, ……