pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  31

výhody webových/RIA aplikací • mají výhody (i nevýhody), plynoucí z modelu network-centric computing • výhody – obecně: běží všude a stejně • na všech počítačích a podobných zařízeních – nejčastěji v rámci browseru (in-browser), případně  samostatně (out-of-browser) – nemusí se instalovat ani aktualizovat • na uživatelských zařízeních – protože se stahují ze sítě – mají nižší náklady na správu a údržbu • stačí vše řešit centrálně (v síti / na serveru) • nevýhody – mohou vyžadovat specifické prostředí a podporu pro svůj běh • např. Flash, Java, Adobe Air, Silverlight, ….. – tam, kde toto prostředí není kdispozici, je nelze provozovat • instalovat a aktualizovat se musí pouze prostředí pro běh aplikace – plug-in v browseru, samostatné prostředí (virtual machine, canvas, sandbox, ….) • připomenutí: – jde o jednu z možností, jak realizovat výpočetní model „network-centric computing“ • taková, kdy část „funkčnosti“ aplikace (nebo i celá) je vykonávána na počítači uživatele – jde o určitou renesanci (vylepšenou verzi) tenkého klienta • kdy se do koncového zařízení může stahovat celá aplikace, nebo jen její část – zbytek aplikace je v síti (na vhodném serveru) • kdy roli NC obvykle hraje webový browser (varianta „in-browser“) – ale může to být i nějaký samostatný program, vytvářející vhodné prostředí