pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  3

dávkové zpracování • nejstarší výpočetní model – HW byl drahý a pomalý, zájemců o využití bylo hodně • vše muselo být nějak sdíleno – ale nebylo možné, aby: • uživatelé pracovali s počítačem současně – nebyl na to ještě vhodný SW, který by umožnil nějaké sdílení, ani HW nebyl dost výkonný • uživatelé měli přímý (interaktivní) kontakt se svou aplikací – nebyly ještě k dispozici terminály (pracoviště, s klávesnicí a tiskárnou/displejem) • podstata dávkového zpracování (batch processing) – uživatel musel dopředu „říci, co všechno chce“ • musel připravit programy, data i pokyny pro jejich zpracování, a „zabalit“ je do jednoho celku – tzv. dávky, anglicky: batch, job • dávka je sestavena („zabalena“) pomocí jazyka JCL (Job Control Language) • nejčastěji: ve formě děrných štítků či děrné pásky • dávky od různých uživatelů se řadily do front – s různými režimy či strategiemi • s cílem max. vytížit dostupné zdroje • dávka byla zpracována tehdy, když na ni došla řada • aniž by uživatel/autor dávky „byl při tom“ – výstupem byla tisková sestava, sestava na děrných štítcích, děrné pásce apod.