pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  29

příklad: AJAX a Google maps • Google Maps je „asynchronní“ webová aplikace – využívá technologii AJAX • pomocí které si stahuje jen ta (částečná) data, která potřebuje – nemusí se načítat celá nová webová stránka • pomocí které si data stahuje tehdy, kdy sám uzná za vhodné – nemusí čekat na aktivity/požadavky uživatele Asynchronous Javascript and XML – zahrnuje: – nový prostředek pro vznášení „dílčích požadavků“ • objekt XMLHttpRequest – vhodné formáty dat pro (dílčí) přenos • XML, JSON …. • dále: – možnost „zasahovat“ do dílčích částí HTML stránek • DOM (Document Object Model), …. – možnost vše vhodně „provázat“ • Javascript, ….