pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  28

další vývoj webových aplikací • týká se dění „mezi uživatelem a sítí/serverem“ – jde o přechod ze synchronní komunikace na asynchronní komunikaci • synchronní webové aplikace – komunikace mezi browserem a sítí/serverem probíhá na základě přímých podnětů uživatele • synchronně s aktivitami uživatele – tj. nedělá se nic „dopředu“, nezávisle na uživateli a jeho aktivitách • komunikace je vždy „plná“, například: – pokud komunikace probíhá na úrovni načítání webových stránek: • dojde k načtení celé nové stránky •nikoli jen nějaké dílčí části • až když uživatel na něco klikne – využívají se standardní „prostředky“ • HTTP, HTML, CSS, …. • asynchronní webové aplikace – komunikace mezi browserem asítí/serverem může probíhat „napozadí“ • asynchronně s aktivitami uživatele – browser může načítat nová data „dopředu“, nezávisle na uživateli abeze změny zobrazení • komunikace může být „částečná“ – browser si může vyžádat třeba jen dílčí část dat, kterou potřebuje • když předvídá aktivity uživatele – jsou nutné nové druhy „prostředků“