pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  24

příklad: jízdní řády • vyhledávání dopravního spojení – webová aplikace (spíše) ve starším pojetí • dotazy se zadávají do políček formulářů a odesílají na server (stisknutím tlačítka) – vlastní funkčnost na straně klienta: našeptávač • realizováno pomocí Javascriptu – odpověď generuje server v síti • aplikace vyhledá spojení • webový server převede nalezené spojení do podoby HTML stránky a předá klientovi (browseru) k zobrazení