pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  20

network-centric computing • jde o obecný koncept • může být naplněn (realizován) různými způsoby, s využitím různých výpočetních modelů – aplikace („spustitelný kód“) jsou umístěny vsíti, ale jsou stahovány do koncového zařízení, a spouštěny aprovozovány v něm • takto funguje například: – tenký klient (též: NC, Network Computer) – webové aplikace – tzv. „bohaté internetové aplikace“ • RIA, Rich Internet Applications – tzv. streaming aplikací • po použití je spustitelný kód jednoduše zahozen – a příště stažen znovu – aplikace jsou umístěny, spouštěny aprovozovány v síti, do koncového zařízení se přenáší pouze jejich výstupy • takto fungují například: – aplikační servery • výpočetní model server-based computing