pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  19

desktop vs. network-centric computing • jde o dva rozdílné pohledy na celkovou architekturu počítačů, výpočetní modely i roli sítí – desktop computing • „vše je na desktopu“ (na uživatelském počítači) – aplikace jsou připraveny (nainstalovány) a provozovány na desktopu • nebo alespoň jejich klientské části – další zdroje (data, periferie) jsou také na desktopu • nebo alespoň „namapovány“ jako místní • síť slouží pouze k přenosům a komunikaci – ale není „zdrojem všeho“ • důsledek: – možnosti na různých počítačích (desktopech) jsou různé • „co jde dělat na jednom počítači, nemusí jít dělat na ostatních …….“ •nemusí zde být dostupné stejné aplikace •nemusí zde být dostupná stejná data – network-centric computing • „vše je v síti“ – aplikace, data i další zdroje se nachází v síti • ale stahují se na uživatelský počítač, nebo používají na dálku • síť je „primární“ a hlavní – uživatelské počítače jsou spíše jen „koncová zařízení“ • nemusí jít o klasická PC, mohou to být izařízení jiných typů •dnes např. tablety, mobily, … • důsledek (efekt): – možnosti na různých počítačích mohou být stejné • „co jde dělat na jednom koncovém zařízení, jde dělat i na ostatních …..“ • cílem je: – snížit náklady na správu a údržbu • TCO, Total Cost of Ownership