pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  18

3 úrovňový model klient/server • připomenutí: – nevýhodou modelu klient/server je specifičnost klienta (klientské části aplikace) • každá služba má svého vlastního klienta = složité a drahé (na správu, údržbu, ….) • řešení: – rozdělit původně jednotlivou aplikaci nikoli na 2 části (klient/server), ale na 3 části • prezentační část – která může být univerzální = stejná (společná) pro různé služby • v praxi obvykle: webový prohlížeč (browser) • aplikační část – ve které je soustředěno vše, co je pro danou aplikaci (službu) specifické • je zde implementována tzv. aplikační logika • databázovou část – ve které jsou uchovávána data • může být zcela standardní = jakákoli databáze • výhody: – nižší náklady na správu a údržbu na straně uživatelů, jednodušší používání, ….. • když je klientská část společná pro více služeb – nižší náklady na implementaci a provoz • je použita zcela standardní databáze – jednotlivé části mohou být libovolně daleko od sebe