pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  17

alternativa: model peer-to-peer • model klient/server je centralizovaný – předpokládá a očekává, že všechny zdroje (data, periferie, ….) sepřesunou na centrální server – je to asymetrické řešení • zavádí nerovnost mezi uzly – některý je (pouze) server, jiný je (pouze) klient • je možná alternativa: model peer-to-peer – zdroje zůstanou „tam, kde jsou“ • kde vznikají, u svého vlastníka, …. – na konkrétních uzlech v (lokální) síti – každý uzel se chová současně: • jako server – zpřístupňuje ostatním ty zdroje, které má u sebe • jako klient – žádá o zdroj „toho, kdo zdroj má“ (server) – je to symetrické řešení • všechny uzly si jsou (mohou být) rovny • v angličtině jsou sobě rovné uzly označovány jako „peers“ – proto je tento model označován jako peer-to-peer (zkratkou P2P)