pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  16

model klient/server • v modelu klient/server dnes funguje většina služeb v Internetu, např. – World Wide Web, elektronická pošta, přenos souborů, …… • fungování modelu vyžaduje, aby existovala a dodržovala se konvence o: – způsobu vzájemné komunikace mezi klientem a serverem • WWW: protokol HTTP – HyperText Transfer Protocol • el. pošta: protokol SMTP – Simple Mail Transfer Protocol • přenos souborů: protokol FTP – File Transfer Protocol • přenos souborů: protokol SMB – Server Message Block • další: DNS, DHCP, IRC, SIP, SNMP, NTP, …… – formátu a významu toho, co se mezi serverem a klientem přenáší • WWW: jazyk HTML – HyperText Markup Language • el. pošta: formát zpráv – standard RFC 822 ….. • přenos souborů: formát souborů – vlastní konvence • ……. • (ne)výhody modelu klient/server: – všechny zdroje jsou centralizované • jsou umístěny na serveru – každá aplikace má svého klienta • je nutné ho udržovat (zajišťovat jeho správu), učit uživatele používat klienta i celou službu