pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  15

model klient/server • základní princip: – data se zpracovávají tam, kde se (data) nachází • obdobně pro jiné činnosti, než je zpracování dat – s uživatelem se komunikuje tam, kde se (uživatel) nachází • důsledek: – původně „jednolité“ (monolitické) aplikace se musí rozdělit na 2 části: • server (serverovou část): „běží“ tam, kde jsou data • klient (klientskou část): „běží“ tam, kde je uživatel – rozhraní („řez“) mezi oběma částmi by mělo být voleno tak, aby jejich vzájemná komunikace byla co nejmenší • co do objemu přenášených dat (ne nutně četnosti komunikace) – aby zátěž přenosové sítě byla co nejmenší !!! – aplikace si již musí uvědomovat existenci sítě • princip fungování modelu klient/server: – komunikace mezi oběma částmi aplikace je charakteru požadavek-odpověď – server je pasivní a čeká, až dostane od klienta nějaký požadavek • a ten vyřídí – vygeneruje odpověď – klient je aktivní: na základě aktivit uživatele generuje požadavky vůči serveru • a zprostředkovává poskytnutí odpovědi uživateli (prezentaci výsledků)