pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  14

model file server/pracovní stanice • výhody: – umožňuje sdílet aplikace i data • skrze jejich centrální umístění ve formě souborů – aplikace nemusí tušit o existenci sítě • v tomto modelu lze provozovat i desktop aplikace • nevýhody: – problémy s konfigurací (jedné) aplikace pro více uživatelů – problémy s přístupem více uživatelů ke stejným datům • například pokud chtějí měnit společný dokument – data (často velká) mohou být přenášena po LAN zbytečně • mezi file serverem, kde se nachází, a • pracovní stanicí, kde jsou zpracovávána – extrémní příklad: v databázi  o velikosti 1 GB má být nalezen výskyt nějakého řetězce • tato databáze je umístěna (jako soubor) na file serveru • pro zpracování je 1 GB soubor přenesen na pracovní stanici • vlastní prohledávání probíhá na pracovní stanici • výsledkem je 1 bitová informace: ANO/NE • ale k jejímu získání se musel přenést 1 GB !!