pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  13

model file server/pracovní stanice • podstata modelu: – jeden uzel funguje jako file server (souborový server) • poskytuje službu, spočívající v ukládání (celých) souborů – jsou na něm umístěny soubory, obsahující aplikace i data uživatelů – ostatní uzly fungují jako pracovní stanice • uživatelé na nich pracují: – spouští na nich své aplikace – zpracovávají na nich svá data • způsob fungování: – adresáře na file serveru jsou „namapovány“ na jednotlivé pracovní stanice • a chovají se jako místní adresáře – soubory, uložené na file serveru, se jeví jako „místní“ soubory • jejich sdílení není viditelné ani pro uživatele, ani pro aplikace – spuštění aplikace je stejné, jako spuštění „místní“ aplikace • aplikace má formu souboru, který je umístěn na file serveru – ale jeví se jako místní • při spuštění aplikace je obsah souboru s aplikací přenesen na pracovní stanici a zde spuštěn – přenos zajišťují mechanismy „mapování“ – práce s daty je stejná, jako s „místními“ daty • data jsou v souboru na file serveru, jejich přenos „tam/zpět“ zajišťují mechanismy „mapování“