pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  12

potřeba sdílení – motivace pro LAN • pro možnost sdílení je nutné propojit jednotlivé osobní počítače do sítě – vzniká potřeba lokálních sítí (sítí LAN –Local Area Network) • požadavky na LAN: – musí být dostatečně rychlé • aby se uživatelé dostali ke sdíleným zdrojům dostatečně rychle – aby nepoznali, že zdroj je umístěn „někde vsíti“ • a nikoli „u nich“ (přímo na jejich PC) – sdílení zdrojů v sítí musí být neviditelné • pro aplikace i uživatele – aby uživatelé měli iluzi, že mají zdroj jen pro sebe • aby nevnímali jeho sdílení • aby nemuseli dělat nic jiného, než co by dělali při přístupu ke skutečně „místním“ zdrojům – aby aplikace nemusely vědět, že pracují vprostředí sítě, a přesto mohly přistupovat ke sdíleným zdrojům • aby se daly využívat desktop aplikace, původně vyvinuté pro (desktop) PC, bez připojení do sítě