pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  11

hledání zlaté střední cesty • přechod „ode zdi ke zdi“ (od úplné centralizace k úplné decentralizaci) nebyl ideální – spíše přidělal více nových problémů, než kolik vyřešil těch „starých“ • byl to přechod z jednoho extrému do jiného extrému • lidé pochopili, že nejlepší je „zlatá střední cesta“ – něco se vyplatí dát každému do výlučného použití, něco se vyplatí nadále sdílet • co se vyplatí dát každému? – vlastní výpočetní kapacitu • už je relativně laciná – vlastní pracovní místo • klávesnici, monitor, myš, ..... – uživateli lze vytvořit příjemné pracovní prostředí – některé programy a data • které to jsou, nutno posuzovat individuálně • co se vyplatí nadále sdílet? – drahé periferie • např. laserové tiskárny, modemy, ......... – společná data • firemní databáze, sdílené dokumenty, ..... – aplikace • vyžadující správné nakonfigurování a „údržbu“ – ……..