pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  10

model „desktop PC“ • přechod od modelu host/terminál k modelu „desktop“ byl zásadní změnou • skokem „ode zdi ke zdi“ (od jednoho extrému k jinému) – od úplné centralizace • kdy jsou všechny zdroje „na jedné hromadě“ – centralizované na hostitelském počítači – k úplné decentralizaci • kdy jsou všechny zdroje distribuovány – nachází se přímo u svých vlastníků/uživatelů • řada problémů se tím vyřešila – uživatelé nemají (negativní) dojem, že se musí s někým o něco dělit – je možný vyšší komfort na uživatelském pracovišti • desktop aplikace již mohou mít plně grafické GUI, ovládání myší atd. • ale vznikla řada zcela nových problémů – správa (desktop) aplikací a dalších zdrojů • dříve stačil 1x zásah v centru (na hostitel. počítači), • nyní nutno řešit Nx (na každém PC znovu) – replikace a sdílení zdrojů • jak to udělat, když uživatelé chtějí pracovat se stejnými daty? A každý je chce nějak měnit? – některé periferie jsou stále příliš drahé na to, aby je každý mohl mít jen pro sebe