Slide c.  7

využití toků (flows) • využití toků (flows) • nejde ani tak o zjednodušení směrování • resp. jeho nahrazení přepínáním (switching-em), jako např. u MPLS •  předpokládá se spíše podpora QoS • různé nakládání s pakety, podle toho, do jakého patří toku • požadavky na QoS mohou být předkládány: • stavově: dopředu se sdělí všem směrovačům „po cestě“ • prostřednictvím „rezervačního“ protokolu, např. RSVP • toto „sdělení“ ale musí být časově omezeno • bezestavově: každý paket si své požadavky nese v sobě, v rozšiřující hlavičce • hlavičce Hop-by-Hop • problém: • konkrétní fungování dosud není • třída provozu (Traffic Class) • 1 byte v základní hlavičce • je určen pro vyjádření priority • třídy provozu …. • pro Differentiated Services • DSCP: Differentiated Services Code Point • specifikuje prioritu • ECN: Explicit Congestion Notification • určuje, zda směrovač má zahazovat pakety a/nebo posílat info o zahlcení