Slide c.  30

(auto)konfigurace v IPv6 • konfigurace = získání údajů, nutných pro řádné vlastní fungování • IP adresa, maska/prefix sítě, adresa (prvního, implicitního) směrovače, DNS, ….. • možnosti konfigurace v IPv6: • tzv. stavová konfigurace • potřebné údaje jsou přiděleny vhodným serverem • typicky: DHCPv6 serverem • v zásadě stejné jako u IPv4 • samozřejmě také manuální konfigurace • „ruční“ nastavení • tzv. bezestavová konfigurace • též: autokonfigurace • bezestavová: uzel začíná s nulovou výchozí informací • „auto“: uzel řeší sám …. • specialita IPv6, koncový uzel si dokáže sám: • přidělit svou lokální linkovou IPv6 adresu • a ověřit její unikátnost • zjistit přítomnost směrovačů • včetně síťového prefixu, …… • přidělit svou globální unikátní IPv6 adresu • na základě získaného síťového prefixu • nově i: zjistit si adresy DNS serverů • od směrovačů