Slide c.  16

odlišnosti ICMPv6 oproti ICMPv4 • velikost chybových ICMP zpráv: • v těle ICMPv4 zprávy je hlavička IPv4 datagramu + prvních 8 bytů jeho těla • tj. jde o pevnou velikost • v těle ICMPv6 zprávy je co největší část IPv6 paketu, který způsobil chybu • „co největší“ = taková, aby velikost IPv6 paketu s ICMPv6 zprávou nepřesáhla 1280 bytů • a nehrozila fragmentace • výpočet kontrolního součtu ICMP zprávy • u ICMPv4 se počítá (pouze) ze samotné zprávy • u ICMPv6 se počítá navíc také z tzv. pseudohlavičky • důvod: ochrana zprávy před chybným doručením • stejně je tomu u UDP datagramů i TCP segmentů • jak u IPv4, tak u IPv6