Slide c.  23

protokol ICMP • protokol IP je velmi jednoduchý a přímočarý • postrádá: • mechanismy pro signalizaci (hlášení) chyb a nestandardních situací • například zahození datagramu, nesprávné směrování, přetížení, ….. • testování a další „speciální úkoly“ • proto: • k protokolu IP byl vyvinut „doplňkový“ protokol • ICMP: Internet Control Message Protocol • který přenáší zprávy • tzv. ICMP zprávy • je povinnou součástí (implementace) protokolu IP • je součástí síťové vrstvy • tudíž musí být implementován i ve směrovačích • které také generují ICMP zprávy nejčastěji • protokol IPv4 má vlastní protokol ICMP (ICMPv4) • protokol IPv6 také: ICMPv6 • příklady ICMP zpráv: • Time Exceeded • vypršený čas • Destination Unreachable • nedosažitelný cíl • Source Quench • hrozí zahlcení • Redirect • přesměrování • Echo Request/Reply • testování dostupnosti • ……