Slide c.  11

formát hlavičky IPv4 datagramu • Source Address, Destination Address, á 32 bitů • IPv4 adresy odesilatele a (koncového) příjemce • Options, různá velikost (od 1 bytu výše) • volitelné doplňky • mohou mít různou velikost, nemusí být zarovnány na celé násobky 32 bitů • jak vyžaduje konstrukce položky IHL • která počítá s délkou, která je násobkem • Padding • případné dorovnání hlavičky do celistvého násobku 32 bitů