pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  6

toky (flow) • tok = skupina paketů, které spolu „nějak souvisí“ • mají stejného odesilatele i příjemce, a navíc i nějaký stejný význam/smysl • v IPv4 by toku odpovídala posloupnost datagramů se stejnou pěticí: • transportní protokol, • zdrojová IP, • zdrojový port, • cílová IP, • cílový port • v IPv6 je tok identifikován: • zdrojovou IPv6 adresou • identifikátorem toku • položkou Flow Label • již v základní hlavičce • není nutné analyzovat data v těle paketu • potřebné info je dostupné