pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  26

Router Discovery, Prefix Discovery • zjednodušeně: • směrovače průběžně inzerují svou existenci • opakovaným rozesíláním zpráv Router Advertisement na adresu ff02::01 • tj. všem uzlům v dané síti • včetně informací o své HW a IPv6 adrese • i jak dlouho bude směrovač dostupný, jak často mají uzly testovat jeho dostupnost • s jakým síťovým prefixem pracuje, s jakým MTU pracuje, ….. • hostitelské počítače se mohou chovat: • pasivně: počkat, až směrovač rozešle další svou zprávu Router Advertisement • aktivně: rozeslat zprávu Router Solicitation na adresu ff02::02 • tj. všem směrovačům v dané síti • a tím je „vyprovokovat k reakci“ – k odpovědi formou zprávy Router Advertisement • odpověď je již cíleně adresována tazateli (pomocí jeho unicast adresy)