pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  23

Neighbor Solicitation a Advertisement • jde o vzájemně „komplementární“ ICMPv6 zprávy • Neighbor Solicitation je výzvou • obsahuje cílovou IPv6 adresu • které se týká dotaz • doplněk může obsahovat HW adresutazatele • kterou si příjemce uloží do své neighborcache • Neighbor Advertisement je • obsahuje „oznamovanou“ IPv6 adresu • původně (v dotazu): cílovou • doplněk musí obsahovat HW adresu oznamujícího uzlu • příznaky: • R: odesilatel je/není směrovač