pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  2

protokol IPv6 • připomenutí: • blokům, které IPv6 přenáší, se častěji říká pakety (než datagramy, jako u IPv4) • ale nepanuje v tom konsensus, i některá novější RFC hovoří o IPv6 datagramech • protipříkladem je možnost použití velkých paketů, tzv. jumbogramů • fakticky v tom není rozdíl, protože i IPv6 přenáší své pakety nespojovaným způsobem • takže je na místě i jejich označení jako datagramy • skutečné rozdíly oproti IPv4: • jednodušší formát paketu • jiný význam položek hlavičky • rozšiřující hlavičky • jsou úspornější a efektivnější • než volitelné položky • povinná podpora multicastu • u IPv4 je dobrovolná • jiný přístup k fragmentaci • fragmentovat může jen odesílající uzel • „modernější“ směrování • lepší podpora hierarchického směrování • zabudovaná podpora bezpečnosti • povinný IPSEC • podpora pro alokaci zdrojů a QoS • podpora mobility • možnost velkých paketů • tzv. jumbogramů (nevyužíváno) • ………